ONLINE PRIJAVA
Naši certifikati se upisuju u radničku knjižicu Engleski jezik Njemački jezik ECDL Osnovna obuka AutoCAD Consulting ISO i CE Evropski certifikat za komercijaliste - GCL Iznajmljivanje sale za seminare

OBAVIJEST!!!

- OBAVJEŠTAVAMO VAS DA BHM POČINJE SA RADOM 29.08.2016.
- NOVI CIKLUS KURSEVA POČINJE POČETKOM SEPTEMBRA.
- MOŽETE SE PRIJAVITI NA KURS NJEMAČKOG I ENGLESKOG JEZIKA.

Prijave lično ili putem telefona 032/440-080, 032/440-081.

NJEMAČKI JEZIK

- STANDARDNI KURS - 2-3 puta sedmično u terminima od 17 i 19 sati.
- INTENZIVNI KURS - 4 puta sedmično u dnevnom terminu od 13 sati
- NAREDNI TERMIN ZA POLAGANJE ISPITA GOETHE INSTITUTA JE 30.11.2016.

Prijave lično ili putem telefona 032/440-080, 032/440-081.

ENGLESKI JEZIK

- STANDARDNI KURS - 2 puta sedmično u terminima od 17 i 19 sati.

Prijave lično ili putem telefona 032/440-080, 032/440-081.


ENGLESKI JEZIK

Za obuku iz engleskog jezika Škola Stranih Jezika kreirala je 10 zasebnih kurseva...

Pročitaj više

NJEMAČKI JEZIK

Za obuku iz njemačkog jezika Škola Stranih Jezika kreirala je 6 zasebnih kurseva...

Pročitaj više

ITALIJANSKI JEZIK

Za učenje italijanskog jezika organizujemo nekoliko komunikacionih kurseva...

Pročitaj više

ECDL

ECDL program je jedinstveni i usaglašeni evropski program koji se sastoji iz 7 modula...

Pročitaj više

AutoCAD

AutoCAD je najšire korišteni program za modeliranje i crtanje tehničkih nacrta ...

Pročitaj više

OSNOVNA OBUKA

Osnovni pojmovi, pojam i karakteristike hardvera i softvera, vrste memorija...

Pročitaj više

GCL

GCL - program certifikacije je jedinstvena provjera komerci-jalnih i poslovnih vještina...

Pročitaj više

Menadžeri kvaliteta

Obuka za implementiranje zahtjeva standarda ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004.

Pročitaj više