CE ZNAK – USLOV ZA IZVOZ PROIZVODA NA TRŽIŠTE EU

Od 2007. godine uspješno pripremamo proizvodne organizacija za izvoz proizvoda na EU tržište, što je za većinu proizvoda povezano sa ispunjavanjem uslova za stavljanje CE znaka.

Pripremanje organizacije za ispunjavanje uslova iz EU Direktiva direktno je oslonjena na uvođenje sistema upravljanje kvalitetom, uvođenje vlastite kontrole proizvodnje, certifikaciju proizvoda, osposobljavanje i certificiranje izvršilaca, itd.

Naš konsultantski tim analizira način rada organizacije, procjenjuje stepen implementiranosti sistema upravljanja kvalitetom, analizira zahtjeve odgovarajuće EU direktive i tehničkih standarda relevantnih za proizvode koji moraju imati CE znak za izvoz na EU tržište, te u saradnji sa stručnjacima iz organizacija definira aktivnosti koje treba provesti za ispunjavanje uslova za CE znak.

EU Direktive i odgovarajući tehnički standardi definiraju jedinstvene uvjete za dokazivanje sukladnosti proizvoda i stavljanje CE znaka, što u pravilu osigurava:

  • da su proizvodi prikladni za korištenje i planiranu namjenu,
  • da proizvodi ne smiju imati negativne utjecaje na sigurnost i zdravlje korisnika i okolinu,
  • povjerenje da proizvođači ispunjavaju iste uslove za CE znak kao uslov za plasman proizvoda na tržište EU.