ENERGETSKA EFIKASNOST

EU Direktiva o energetskim karakteristikama zgrada treba da osigura povećanu energetsku efikasnost objekata radi upravljanja potrošnjom energije, što omogućava utjecaj na globalno tržište energije.

U BiH su na snazi Pravilnik o energetskom certificiranju objekata i Pravilnik o tehničkom zahtjevima za toplotnu zaštitu objekata i racionalnu upotrebu energije kojima se definiraju obaveze da svi novi objekti, kao i postojeći objekti koji se prodaju, iznajmljuju ili daju na leasing moraju ispunjavati zahtjeve evropske Direktive 89/108 EEC u dijelu koji se odnosi na građevinske proizvode koji se ugrađuju u cilju uštede energije i toplotne zaštite.

Naš konsultantski tim je osposobljen za mjerenje i proračun gubitaka energije na postojećim objektima, te da izvrši energetski pregled objekta u cilju utvrđivanja energetskih svojstava objekta i stepena ispunjenosti propisanih zahtjeva za energetska svojstva objekta.