EU FONDOVI

BHM stručni tim radi veoma uspješno aplikacije na različite domaće i međunarodne fondove.

Naš tim, u saradnji sa stručnjacima i menadžmentom klijenta pravi programe i projekte za različite javne pozive za sredstva poticaja i pomoći malim i srednjim preduzećima.

Aplikacije pripremamo na našem ili engleskom jeziku, u općoj ili propisanoj formi, zavisno od zahtjeva one institucije koja raspisuje poziv.

Naše dosadašnje reference obuhvaćaju uspješno urađene aplikacije za sredstva iz EU fondova, USAID projekata, projekta Razvojne banke, Federalnih i kantonalnih javnih poziva.