ONLINE PRIJAVA
Naši certifikati se upisuju u radničku knjižicu Engleski jezik Njemački jezik ECDL Osnovna obuka AutoCAD Consulting ISO i CE Evropski certifikat za komercijaliste - GCL Iznajmljivanje sale za seminare

ECDL

European Computer Driving Licence (ECDL) je međunarodno priznata potvrda informatičke pismenosti, koja garantuje da vlasnik ima znanje za rad na računaru prema ECDL standardu. Zbog velikog uspjeha koji je ECDL postigao u Europi, program je proširen na cijeli svijet pod nazivom, International Computer Driving Licence (ICDL).

ECDL program je jedinstveni i usaglašeni evropski program koji se sastoji od sedam modula:

OSNOVE INFORMACIONIH I KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA


Ciljevi modula


Modul 1 (Osnove informacionih i komunikacionih tehnologija - ICT) traži od kandidata razumijevanje osnovnih pojmova informacione i komunikacione tehnologije (ICT) i poznavanje dijelova računara.


Da bi položio test iz modula 1 kandidat treba:

 • Razumjeti što je hardver, znati koji faktori utiču na karakteristike računara i poznavati periferne uređaje.
 • Razumjeti što je softver, navesti neke od uobičajenih softverskih aplikacija i operativnih sistema.
 • Razumjeti kako se informacione mreže koriste u računarstvu i biti svjestan različitih mogućnosti spajanja na Internet.
 • Razumjeti pojam informacione i komunikacione tehnologije (ICT) i navesti neke od uobičajenih aplikacija u svakodnevnom životu.
 • Razumjeti utjecaj i posljedice korištenje računara na zdravlje, zaštitu i okolinu.
 • Voditi računa o posljedicama korištenja računara na sigurnost.
 • Voditi računa o zakonskim odredbama koje se odnose na autorsko pravo i zaštitu podataka pri korištenju računala.


KORIŠTENJE RAČUNARA I UPRAVLJANJE DATOTEKAMA (Windows)


Ciljevi modula


Modul 2 (Korištenje računara i upravljanje datotekama), traži od kandidata da dokaže sposobnost u radu i korištenju personalnog računara.


Da bi položio test iz modula 2 kandidat treba:

 • Koristiti glavne funkcije operativnog sistema uključujući podešavanje osnovnih postavki korištenje funkcije pomoći.
 • Efikasno upravljati radnom površinom računara i raditi u grafičkom korisničkom okruženju.
 • Znati glavne pojmove o upravljanju datotekama i efikasno organizirati datoteke i mape tako da se mogu lako identificirati i naći.
 • Koristiti programe za komprimiranje i dekomprimiranje velikih datoteka te antivirusne programe za zaštitu od računarskih virusa.
 • Koristiti jednostavne alate za uređivanje teksta i ispisa koji su dostupni unutar operativnog sistema.


PROGRAM ZA OBRADU TEKSTA (Word)


Ciljevi modula


Modul 3 (program za obradu teksta), traži od kandidata da dokaže sposobnost za korištenje aplikacija za obradu teksta, za kreiranje cirkularnih pisama i dokumenata.


Da bi položio test iz modula 3 kandidat treba:

 • Raditi sa dokumentima i spremati ih u različitim oblicima datoteka.
 • Koristiti ugrađene mogućnosti kao što je funkcija pomoći za povećanje produktivnosti.
 • Primijeniti različite vrste uređivanja dokumenata i prepoznati dobru praksu u izboru odgovarajućih mogućnosti uređivanja.
 • Umetati tablice, slike i crteže u dokument.
 • Pripremiti dokumente za cirkularno slanje.
 • Kreirati i uređivati male tekstualne dokumente koji će biti spremni za dijeljenje i distribuciju.
 • Primijeniti numerisanje stranica i provjeriti pravopis i gramatiku prije završnog štampanja dokumenata.


ELEKTRONSKE TABLICE (Excel)


Ciljevi modula


Modul 4 (Elektronske tablice), traži od kandidata razumijevanje osnova elektronskih tablica i demonstraciju sposobnosti korištenja elektronskih tablica za preciznu izradu izlaznih rezultata.


Da bi položio test iz modula 4 kandidat treba:

 • Raditi sa radnim knjigama i spremati ih u različitim oblicima datoteka.
 • Koristiti ugrađene mogućnosti kao što je funkcija pomoći za povećanje produktivnosti.
 • Unositi podatke u ćelije i koristiti dobru praksu u kreiranju popisa. Označavati, sortirati, kopirati, premještati i brisati podatke.
 • Uređivati redove i kolone na radnom listu. Kopirati, premještati, brisati i preimenovati radne listove.
 • Kreirati matematičke i logičke formule koristeći standardne funkcije proračunskih tablica. Koristiti dobru praksu u kreiranju formula i prepoznavanju pogrešnih vrijednosti u formulama.
 • Uređivati brojeve i tekstualne sadržaje u radnim knjigama.
 • Birati, kreirati i uređivati grafikone.
 • Podešavati izgled stranica, provjeriti i ispraviti sadržaj radnih knjiga prije štampanja.


BAZE PODATAKA (Access)


Ciljevi modula


Modul 5 (Baze podataka), traži od kandidata razumijevanje osnovnih pojmova baza podataka i demonstraciju sposobnosti korištenja baza podataka.


Da bi položio test iz modula 5 kandidat treba:

 • Razumjeti što je baza podataka, kako je organizirana i kako funkcionira.
 • Kreirati jednostavnu bazu i vidjeti njen sadržaj u različitim načinima rada.
 • Kreirati tablicu, definirati i mijenjati polja i njihove osobine; unositi i uređivati podatke u tablici.
 • Sortirati i filtrirati tablicu ili obrazac; mijenjati i izvršavati upite za dobivanje određenih informacija iz baze podataka.
 • Razumjeti što je obrazac i kreirati obrazac za unos, mijenjanje i brisanje slogova i podataka u slogovima.
 • Kreirati uobičajene izvještaje i pripremiti rezultate spremne za objavu.


PREZENTACIJE (PowerPoint)


Ciljevi modula


Modul 6 (Prezentacije), traži od kandidata da dokaže sposobnost korištenja prezentacijskog softvera.


Da bi položio test iz modula 6 kandidat treba:

 • Raditi sa prezentacijama i spremati ih u različitim oblicima datoteka.
 • Koristiti ugrađene mogućnosti kao što je funkcija pomoći za povećanje produktivnosti.
 • Razumjeti različite poglede na prezentaciju i odabrati razne izglede i dizajn slajda pri korištenju
 • Unositi, uređivati i urediti tekst u prezentacijama. Prepoznati dobru praksu pri dodjeljivanju jedinstvenih naslova slajdovima
 • Odabrati, kreirati i urediti grafikone
 • Umetati i uređivati slike, crteže i skice
 • Primijeniti animacijske i prelazne efekte na prezentaciju. Provjeriti i korigirati sadržaj prije završnog štampanja ili prezentiranja.


PREGLEDAVANJE WEBA I KOMUNIKACIJA (Internet Explorer & Outlook)


Ciljevi modula

Modul 7 (Pregledavanje Weba i komunikacija), je podijeljen u dva dijela.


Prvi dio, Pregledavanje Weba, traži od kandidata poznavanje Interneta i korištenje programa za pregledavanje.


Da bi položio test iz modula 7 kandidat treba:

 • Razumjeti pojam Interneta i uobičajene pojmove povezane sa njim. Voditi računa o zaštiti pri korištenju Interneta.
 • Obaviti svakodnevne poslove pregledavanja Web-a uključujući i izmjenu postavki preglednika.
 • Pronaći informacije i ispuniti i poslati web bazirani obrazac.
 • Spremiti web stranicu i arhivirati datoteku sa web-a. Kopirati web sadržaj u dokument.

Drugi dio, Komunikacije, od kandidata se traži razumijevanje pojmova povezanih sa elektronskom poštom (e-mail) i poznavanje drugih mogućnosti komunikacije.


Kandidat treba biti sposoban:

 • Razumjeti pojam elektronske pošte i poznavanje prednosti i nedostataka pri korištenju. Voditi računa o drugim načinima komunikacije.
 • Voditi računa o pravilima prihvatljivog ponašanja na mreži i zaštite pri korištenju elektronske pošte
 • Kreirati, provjeriti (pravopis i gramatiku) i slati elektronsku poštu. Odgovoriti, proslijediti i odštampati poruke, postupati sa datotekama u prilozima.
 • Voditi računa o načinima povećanja produktivnosti pri radu sa programima za rad sa elektronskom poštom. Organizirati i upravljati porukama elektronske pošte.

Nakon položenih četiri modula dobiva se ECDL Start certifikat, a nakon svih sedam modula dobija se ECDL certifikat koji je priznat u svim zemljama Evropske zajednice, te mnogim zemljama izvan Evrope.

BHM Računarska škola je ovlašteni centar za testiranje za ECDL certifikat.


Napomena: Naši certifikati su verifikovani od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona.