ONLINE PRIJAVA
Naši certifikati se upisuju u radničku knjižicu Engleski jezik Njemački jezik ECDL Osnovna obuka AutoCAD Consulting ISO i CE Evropski certifikat za komercijaliste - GCL Iznajmljivanje sale za seminare

EU fondovi

BHM stručni tim veoma uspješno radi aplikacije na različite domaće i međunarodne fondove.

Naš tim u saradnji sa stručnjacima i menadžmentom klijenta pravi programe i projekte za različite javne pozive za sredstva poticaja i pomoći malim i srednjim preduzećima.

Aplikacije pripremamo na našem ili engleskom jeziku, u općoj ili propisanoj formi, zavisno od zahtjeva institucije koja raspisuje poziv.

Naše dosadašnje reference obuhvaćaju uspješno urađene aplikacije za sredstva iz EU fondova, USAID projekata, projekata Razvojne banke, Federalnih i kantonalnih javnih poziva.