ONLINE PRIJAVA
Naši certifikati se upisuju u radničku knjižicu Engleski jezik Njemački jezik ECDL Osnovna obuka AutoCAD Consulting ISO i CE Evropski certifikat za komercijaliste - GCL Iznajmljivanje sale za seminare

GCL

BHM d.o.o. Zenica je nosilac Nacionalne licence za GCL za Bosnu i Hercegovinu.
Testiranje za GCL možete obaviti u BHM d.o.o. Zenica!
Da biste se pridružili mreži centara za testiranje za GCL kontaktirajte nas u BHM!

 

GCL - Global Commerce Licence® program certifikacije je jedinstvena provjera komerci-jalnih i poslovnih vještina koje danas postaju vrlo važne za pojedince, kao i za uspjeh tvrtke. GCL predstavlja zajednički rad brojnih stručnjaka sa prestižnih svjetskih sveučilišta (SAD, Kine, Indije, Europe, Australije, Afrike ...) i Europske privredne komore za trgovinu i industriju European Economic Chamber of Commerce, Trade and Industry - (EEIG) iz Brisela.
Trgovina je uvijek bila jedna od osnovnih vještina, a danas se sastoji od širokog spektra interdisciplinarnih grana uključujući ekonomiju, financije, pravo, poslovno ponašanje, e- trgovinu, marketing i korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Kako globalna ekonomija trajno stvara nove veze između ljudi, preduzeća i tržišta, sve više raste potreba za komercijalno orijentiranim stručnjacima različitih specijalizacija. Uvjeravamo vas da dostigniti nivo poslovnih vještina pravi razliku između uspješnih i neuspješnih trgovaca, inženjera, radnika, znanstvenika, kao i između kompanija. Stoga, GCL predstavlja danas jedan od najvažnijih certifikata!

  1. ICT-Informacijske i komunikacijske tehnologije
  2. Poslovna etika i ponašanje
  3. Međunarodno pravo i regionalna praksa
  4. Ekonomija i financije

U slučaju da kandidat već posjeduje određeni certifikat za bilo koju od navedenih vještina, koji je stekao u školi, sveučilištu ili sličnoj instituciji, to trebali predstaviti GCL ispitivaču. To se može prihvatiti umjesto ispita za odgovarajući GCL modul. Najviše tri certifikata koji su izdani od strane drugih specijaliziranih institucija može biti prihvaćeno kao zamjena za određene GCL module, ali je obvezno proći najmanje jedan od GCL modula, da bi se dobio GCL certifikat.
Kandidati mogu da koriste različite načine da se pripreme za GCL ispite. Nudimo besplatne testove koji su dostupni na našoj web stranici klikom na www.bhm.ba.
GCL certifikat priznat u svim zemljama širom svijeta. Dakle, kandidati mogu polagati ispite, jedan po jedan u različitim GCL test centarima s jedinstvenim GCL Indeksom. Svi GCL ispiti su isti i uspostavljen je jedinstveno on-line sistem testiranje širom svijeta.
Nakon uspješno položenih svih ispita, GCL certifikat svakog kandidata će se pohraniti trajno u našoj bazi podataka koja je javno dostupna klikom na www.gcl.nu. Kandidat, poslodavac ili bilo ko može provjeriti vjerodostojnosti certifikata jednostavno unosom kôda za GCL Index.

Zašto je GCL zanimljiv kompanijama?

Sposobnost kompanije da izabere i zaposli kvalificirane ljude ključni je korak prema uspjehu. GCL je jedno od najzastupljenijih svjetskih rješenja za brzo i učinkovito testiranje i provjeru komercijalnih vještina zaposlenika, kako novih, tako i postojećih.

GCL testiranje može poslužiti kao predtest kod zapošljavanja novih zaposlenika, ali i za razvoj poslovnih vještina postojećih zaposlenika i na taj način pridonijeti usklađivanju s novim gospodarskim i poslovnim trendovima i boljem korištenju prednosti informacijskih i komunikacijskih tehnologija.

Uspješne kompanije traže stručnjake koji umiju razmišljati, biti kreativni, koji mogu donositi odluke na bazi ispravne procjene i koji vladaju tehničkim vještinama. Oni žele ljude koji mogu izgraditi strateški pristup, a ne iscrpljivati se na detaljima. Ljude upoznate sa globalnim trendovima i koji dobro vladaju lokalnim uvjetima na tržištu. Ljude koji dobro rade u timu i imaju dobre organizacijske vještine, a koji su istovremeno u stanju da samostalno rade i odlučuju.

Zašto je GCL zanimljiv pojedincima?

Kaže se "Znanje je moć, ali trgovina je novac".

GCL - Global Commerce Licence® certifikat omogućuje objektivnu provjeru svojih poslovnih vještina i pokazuje da je postignut svjetski priznati standard. GCL certifikacija zahtijeva osnovna znanja iz gospodarstva, etike, prava, informacijskih i komunikacijskih tehnologija, što vlasniku certifikata donosi sljedeće prednosti:

  • Obogaćivanje osnovne struke
  • Povećanje samopouzdanje, što dovodi do boljeg radnog statusa i veće zarade
  • Daje izglede za bolji položaj u kompaniji
  • Stvara prilike za novi posao
  • Dokazuje bolje radne kompetencije.

Komercijalne vještine su temelj za mnoge profesionalne karijere. Ljudi moraju imati “nos” za bolje poslovne uspjehe, bez obzira da li su samostalni poduzetnici ili su odabrali trgovinu kao svoj poziv.