GDJE ME VODI KURS AUTOCADA

AutoCAD je najstariji i najviše korišten program za tehničko skiciranje, crtanje i projektovanje.

Njegovo korištenje neće prestati jer su već milioni crteža urađeni u AutoCADu.

Koriste ga projektanti sa završenim visokoškolskim obrazovanjem i položenim specijalističkim i državnim ispitima. Na jednog projektanta, u ozbiljnim projektantskim kućama, ide 5 i više uposlenika koji se bave tehničkim crtanjem. Za tehničko crtanje neophodna je najmanje srednja škola tehničkog smjera sa poznavanjem pravila i propisa o tehničkom crtanju, poznavanju tehničkih propisa iz svoje oblasti i što većeg iskustva u radu, kao i kvalitetno poznavanje AutoCAD-a.

AutoCAD se može naučiti samostalno koristeći internet, stručne knjige i pomoć nekog prijatelja. Takvo učenje traje od 6 do 12 mjeseci i vrlo često se utroši mnogo vremena na jednostavne, a i rijetko potrebne ili nepotrebne naredbe programa AutoCAD.

U BHM-u kurs AutoCAD-a traje 5 sedmica sa časovima koji traju po dva sata tri puta sedmično. Još uvijek je aktuelna snižena cijena od 190 KM, koja je inače 300 KM.
Što se tiče cijene treba provjeriti cijene u Njemačkoj i ne treba se iznenaditi ako kurs koji obuhvata podjednak obim gradiva kao u BHM-u, košta preko 1.500 €. Sama cijena kursa ukazuje da se isplati dati toliki novac jer još uvijek postoji odgovarajuća ponuda dobro plaćenih radnih mjesta.

S druge strane, naše domaće, pa i zeničke firme sve češće ugovaraju poslove crtanja sa projektantskim kućama u svijetu. Interes stranih firmi je da iskoriste jeftiniju, ali i dovoljno stručnu radnu snagu koju još uvijek imamo u BiH.

AutoCAD poslovi nude još jednu korisnu mogućnost a to je da se na poslovima crtanja može raditi kod kuće u vrijeme koje se izabere.

Zašto AutoCAD?

  • Zato jer se masovno koristi i ima podršku u zapadnim zemljama
  • Zato jer nakon upoznavanja AutoCAD-a je veoma jednostavno dopuniti znanje u radu sa ličnim tehničkim programima
  • Zato jer ima posla u toj oblasti
  • Zato jer imate na raspolaganju dobru BHM školu koja će vam ponuditi kvalitetno znanje pod povoljnim uslovima.