O nama

BHM Zenica d.o.o

Štrosmajerova 11, Zenica,
Tel/Fax 387 32 44 00 80, 44 00 81,
E-mail:bhmze@bhm.ba  | bhmze@bih.net.ba                                                                   Radno vrijeme od 09h - 19h

BHM Zenica d.o.o. je privatno preduzeće koje posluje od 1994. godina u oblasti edukacije i konsaltinga. Djelatnost preduzeće obuhvata:

 1. Edukaciju u oblasti informatike
 2. Edukaciju u oblasti stranih jezika
 3. Konsalting 

U sastavu preduzeća je Računarska škola i Škola stranih jezika. Preduzeće ima vlastiti prostor smješten na prvom spratu na adresi Štrosmajerova 11, u Zenici (bivša direkcija Izgradnje). Preduzeće zapošljava četiri uposlenika na puno radno vrijeme i 10-tak saradnika po ugovoru.

 1. Edukacija u oblasti informatike

Računarska škola je osnovana 1994. godine. Obuku organiziramo za odrasle polaznike, studente i učenike. Licencirani predavač vodi obuku. Osim predavanja polaznicima su na raspolaganju vježbe radi stjecanja potrebne vještine u radu na računaru. Za sve vrste obuka pripremljene su brošure, koje dobivaju svi polaznici obuke, u kojima je na jednostavan način opisan rad sa pojedinim programima. Na kraju obuke organiziramo ispit i uspješni polaznici dobivaju certifikat.

Osnova za definisanje sadržaja i obima obuke, za stjecanje određenih znanja i vještina u radu sa personalnim računarima je evropski program ECDL - European Computer Driving Licenece. Pored osnovnih ECDL kurseva u BHM računarskoj školi organiziramo i dodatne kurseve za različita zanimanja koja se baziraju na računarskoj podršci.

Nudimo obuku i certificiranje za:

 1. ECDL
 2. Osnovna obuka
 3. AutoCAD

Krajem 1998. godine verifikovali smo programe Računarske obuke kod Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona

 1. Edukacija u oblasti stranih jezika

BHM je 1996. godine osnovao Školu stranih jezika u kojoj se izvode obuke iz engleskog, njemačkog i italijanskog jezika. Nastavu izvode diplomirani profesori stranih jezika sa dugogodišnjim iskustvom u izvođenju nastave. Kurseve organiziramo za grupe od 12 do 16 polaznika. Za sve kurseve, osim početnog, organizira se intervju radi odabiranja odgovarajućeg nivoa znanja jezika. Komunikaciona metoda koju primjenjujemo ima za cilj da se kod polaznika razvije vještina komunikacije na stranom jeziku.

 1. Konsalting

BHM pruža konsultantske usluge za:

 1. Uvođenje sistema upravljanja kvalitetom prema međunarodnim standardima 
  (ISO standard)
 2. Uvođenje sistema okolinskog upravljanja (ISO 14001)
 3. Priprema za CE znak za različite proizvode
 4. Energetsku efikasnost
 5. Izradu aplikacija za različite domaće i međunarodne fondove