ONLINE PRIJAVA
Naši certifikati se upisuju u radničku knjižicu Engleski jezik Njemački jezik ECDL Osnovna obuka AutoCAD Consulting ISO i CE Evropski certifikat za komercijaliste - GCL Iznajmljivanje sale za seminare

OSNOVNA OBUKA

 1. OSNOVNI PRINCIPI FUNKCIONISANJA RAČUNARA

  • Osnovni pojmovi, pojam i karakteristike hardvera i softvera, vrste memorija, struktura stabla, pojam mape i podmape, upoznavanje sa mišem i tastaturom.


 2. OSNOVNI PRINCIPI RADA U WINDOWS

  • Grafički operativni sistem, način korištenja miša, taskbar traka, pokretanje programa, pojam i elementi izbornika, elementi prozora, postavljenje ikone na desktop, korpa za otpad, podešavanje Windows-a (Control Panel), podešavanje parametara: miš, datum i vrijeme, regionalne i jezičke postavke (Customize-sve kartice), miš, displej (sve kartice), uz to objasniti upotrebu i elemente svakog dijalog okvira, pokretanje programa, napuštanje Windows-a.


 3. WINDOWS EXPLORER

  • Elementi Windows Explorera, struktura stabla, kreiranje mapa i podmapa, promjena imena i brisanje mapa, naredbe za rad sa fajlovima, kopiranje i premještanje fajla, brisanje fajlova, izbornici, "čišćenje" i defragmentiranje diska.


 4. OSNOVNO KORIŠTENJE PROGRAMA WORD

  • Uvod u tekst procesore, pokretanje programa, izgled i elementi Worda, postavljanje parametara stranice, arhiviranje dokumenta, otvaranje dokumenta, kratanje po tekstu, označavanje teksta, uređivanje pasusa, uređivanje stila i veličine teksta pomoću alata, uređivanje nabrajanja, kreiranje i uređivanje tabele, umetanje i podešavanje slike, alat za preslikavanje stila, numeracija stranica, zaglavlje i podnožje, Print Preview, štampanje dokumenta.


 5. INTERNET

  • Mreže, vrste mreža, hardver, softver, Internet, usluge Interneta, Internet domena, Web i E-mail serveri, Internet provider, Account, User Name i Password, Internet adrese, Internet Explorer, samostalno pretraživanje Interneta, Elektronska pošta, E-mail adrese, MS Outlook, pisanje i slanje poruka, adresar i slanje poruka na više adresa.

Napomena: Naši certifikati su verifikovani od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona.