POČETAK AUTOCAD OBUKE U NOVEMBRU PO AKCIJSKIM CIJENAMA

AUTOCAD obuka počinje u novembru 2018 godineObuka je namijenjena polaznicima tehničkih ali i drugih srodnih struka. Polaznici AutoCAD obuke ne moraju nužno poznavati druge programe, izuzev operativnog sistema Windows.

Obuka će se održavati pet sedmica, tri puta sedmično, ponedjeljkom, srijedom i petkom u poslijepodnevnim terminima. 

Cijena kursa je snižena sa 300 KM na 190 KM za nezaposlene i 220 KM za zaposlene osobe. Može se platiti na dvije rate. 

Za obuku se možete prijaviti na tel: 032/440-080 ili putem elektronske prijave ispod:
Napomena: 

BHM certifikati su verifikovani od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona.