POČETAK AUTOCAD OBUKE

AUTOCAD obuka počinje 09. maja 2018 godineObuka je namijenjena polaznicima tehničkih ali i drugih srodnih struka. Polaznici AutoCAD obuke ne moraju nužno poznavati druge programe, izuzev operativnog sistema Windows.

Obuka će se održavati pet sedmica, tri puta sedmično, ponedjeljkom, srijedom i petkom od 19h -21h. 

Cijena kursa je 300 KM, a poseban popust obobravamo nezaposlenim licima (mogućnost plaćanja na 2 rate). 

Za obuku se možete prijaviti na tel: 032/440-080 ili putem elektronske prijave na ispod:
Napomena: 

BHM certifikati su verifikovani od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona.