USAID

BHM je u prethodnom periodu uspješno realizirao više projekata za mala i srednjapreduzeća koje je finansirao USAID.

Najznačajniji od tih projekata je „Procjena stanja u šest preduzeća u sektoru metaloprerade i izrada Akcionog plana implementacije međunarodnih standarda“.

Ovim projektom su obuhvaćena sljedeća preduzeća:

 1. ITC d.o.o. Zenica
  2. MAKS d.o.o. Vitez
  3. SELECTA d.o.o. Zenica
  4. MINEL d.o.o. Žepče
  5. PROMING d.o.o. Žepče
  6. LIMOVENT d.o.o. Žepče