ONLINE PRIJAVA
Naši certifikati se upisuju u radničku knjižicu Engleski jezik Njemački jezik ECDL Osnovna obuka AutoCAD Consulting ISO i CE Evropski certifikat za komercijaliste - GCL Iznajmljivanje sale za seminare

Obuka za MENADŽERE KVALITETA (QM)

BHM organizira obuku za Menadžere kvaliteta za implementiranje zahtjeva standarda ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004.
Naše dugogodišnje iskustvo u pružanju usluga konsaltinga za uvođenje sistema kvaliteta ukazuje na to, da većina organizacija ove odgovornosti i ovlaštenja dodjeljuje osobama koje već obavljaju neke druge stručne poslove. Od njih se očekuje dodatno da:

  • U saradnji s konsultantima kreiraju sistem upravljanja kvalitetom, i/ili sistema okolinskog upravljanja
  • Razumiju i implementiraju zahtjeve standarda ISO 9001 i/ili ISO 14001
  • Implementiraju zahtjeve procedura sistema upravljanja kvalitetom i/ili sistema okolinskog upravljanja u organizaciji u cjelini ili pojedinim dijelovima organizacije
  • Organiziraju i provode interne audite, definiraju korektivne i preventivne mjere, nadziru njihovo provođenje
  • Komuniciraju s certifikacijskom kućom, te pripremaju, organiziraju i prate sve aktivnosti vezane za certifikacijski audit.
  • Unapređuju, dopunjuju i revidiraju poslovnik, procedure i upute upravljanja kvalitetom, i/ili sistema okolinskog upravljanja u skladu s nalazima auditora.
  • Organiziraju i provode upoznavanje novih zaposlenika sa zahtjevima sistema upravljanja kvalitetom i/ili sistema okolinskog upravljanja koji je implementiran u organizaciji.

Obuka za menadžere kvaliteta koju je kreirao i provodi BHM, osposobljava kandidate koji mogu u potpunosti odgovoriti navedenim zahtjevima, ukoliko uspješno završe ovaj seminar.
To povećava šanse za zapošljavanje kandidata koji pored svojih stručnih kompetencija imaju i ove dodatne, te su kao takvi zanimljivi poslodavcima u situaciji koda donesu odluku da žele implementirati neki od međunarodnih standarda.
Obuka za menadžere kvaliteta traje ukupno 92 sati i obuhvata tri cjeline:

  • Implementiranje zahtjeva standarda ISO 9001:2008 60 sati
  • Implementiranje zahtjeva standarda ISO 14001:2004 20 sati
  • Metode samoocjenjivanja sistema upravljanja kvalitetom 12 sati

U toku obuke organiziraju se radionice sa ciljem provjere stečenog znanja i primjene teorijske obuke, sa postavljenim konkretnim problemima iz prakse i zadacima koje kandidati moraju rješavati samostalno ili u timu.
Obuka se organizirana 3 puta sedmično po 4 sata, u ukupnom trajanju od 8 sedmica.
Kandidati će prije i u toku obuke dobiti sve potrebne pisane materijale radi kvalitetne vlastite pripreme i praćenja obuke i izvođenja zadataka praktičnog dijela obuke.
Broj kandidata u jednoj grupi je ograničen na 12 do 15.

Ukupna cijena obuke je 1.150,00 KM po kandidatu. U cijenu je uključen PDV.

Na slijedecem linku možete pogledati i skinuti program obuke: program obuke.pdf
Prijavu možete skinuti ovdje: prijava