OSNOVNA OBUKA - SADRŽAJ OBUKE

   1. OSNOVNI PRINCIPI FUNKCIONISANJA RAČUNARA
    • Osnovni pojmovi, pojam i karakteristike hardvera i softvera, vrste memorija, struktura stabla mapa, pojam mape i podmape, upoznavanje sa mišem i tastaturom.
   2. OSNOVNI PRINCIPI RADA U WINDOWS
    • Grafički operativni sistem, način korištenja miša, taskbar traka, pokretanje korisničkih programa, pojam i elementi izbornika, elementi prozora, postavljenje ikone na desktop, korpa za otpad, podešavanje izgleda Windows-a, podešavanje Control Panel parametara: miš, datum i vrijeme, regionalne i jezičke postavke (Customize-sve kartice), displej (sve kartice), uz to objasniti upotrebu i elemente svakog dijalog okvira, pokretanje programa, napuštanje Windows-a.
   3. WINDOWS EXPLORER
    • Elementi Windows Explorera, struktura stabla mapa, kreiranje mapa i podmapa, promjena imena i brisanje mapa, naredbe za rad sa fajlovima, kopiranje i premještanje fajla, brisanje fajlova, izbornici, defragmentiranje diska.
   4. OSNOVNO KORIŠTENJE PROGRAMA WORD
    • Uvod u tekst procesore, pokretanje programa, izgled i elementi Worda, postavljanje parametara stranice, arhiviranje dokumenta, otvaranje dokumenta, kratanje po tekstu, označavanje teksta, uređivanje pasusa, uređivanje stila i veličine karaktera pomoću alata, kreiranje i uređivanje nabrajanja, kreiranje i uređivanje tabele, umetanje i podešavanje slike, alat za preslikavanje stila, numeracija stranica, zaglavlje i podnožje, Print Preview, štampanje dokumenta.
   5. INTERNET
    • Mreže, vrste mreža, hardver, softver, internet, usluge interneta, internet domena, Web i E-mail serveri, internet provider, Account, User Name i Password, internet adrese, internet Explorer, samostalno pretraživanje interneta, elektronska pošta,
     E-mail serveri, E-mail adrese, MS Outlook, pisanje i slanje poruka, adresar i slanje poruka na više adresa.

BHM nudi mogućnost testiranja bez prethodne obuke i verifikovan certifikat nakon uspješno položenog testa. Nudimo i besplatne jednočasovne konsultacije i literaturu (probne testove) za vježbanje u cilju što bolje pripreme kandidata za testiranje.

Napomena: Certifikat Osnovna obuka je verifikovan od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona.