RAČUNARSKE OBUKE I TESTIRANJA – 50% SNIŽENJE

Uprkos trendu povećanja cijena, BHM je odlučio da prilagodi cijene kupovnoj moći građana i produži septembarsku akciju računarskih obuka i testiranja.