Reference - QMS

REFERENCE ZA KONSULTANTSKE USLUGE KOD UVOĐENJA SISTEMA UPRAVLJANJA KVALITETOM I KORIŠTENJA CE ZNAKA

Konsultantski tim BHM-a je u oblasti konsultantskih usluga za uvođenje sistema upravljanja kvalitetom i pripreme za stavljanje CE znaka na proizvode koje izvozi na tržite EU stekao sljedeće reference:

 1. Sistem upravljanja kvalitetom i implementiranje zahtjeva standarda ISO 9001:2000 u firmi MERKOMERC Zenica je certificiran u januaru 2002. god. Djelatnost preduzeća je obnavljanje auto-guma.
 2. Sistem upravljanja kvalitetom i implementiranje zahtjeva standarda ISO 9001:2000 u firmi ECOS Vitez je certificiran u julu 2002.god. Djelatnost preduzeća je proizvodnja fleksibilnih cijevi i promet materijalom za centralno grijanje i sanitarije.
 3. Priprema za akreditiranje Laboratorije za kalibraciju mjerila protoka nafte i naftnih derivata preduzeća DELTA-PETROL Kakanj prema zahtjeva standarda ISO 17025 koja je akreditirana u decembru 2002. god. od Instituta za akreditiranje BiH.
 4. Sistem upravljanja kvalitetom i implementiranje zahtjeva standarda ISO 9001:2000 u firmi «DELIBAŠIĆ POLIURETANI» Kakanj je certificiran u junu 2003. god. Djelatnost preduzeća je konfekcioniranje mekih poliuretana (spužve).
 5. Sistem upravljanja kvalitetom i implementiranje zahtjeva standarda ISO 9001:2000 u Staklarskom poduzeću «KRISTAL» Vitez je certificiran u julu 2003. god. Djelatnost preduzeća je proizvodnja i promet staklom i proizvodima od stakla.
 6. Sistem upravljanja kvalitetom i implementiranje zahtjeva standarda ISO 9001:2000 u preduzeću «PERO» Zenica d.o.o. je certificiran u decembru 2003. god. Djelatnost preduzeća je promet građevinskim materijalom i proizvodnja kućnih brojeva.ŽSistem upravljanja kvalitetom i implementiranje zahtjeva standarda ISO 9001:2000 u "ALMY" d.o.o. Zenica je certificiran u novembru 2004. god. Djelatnost preduzeća je: proizvodnja betonske galanterije, promet građevinskim materijalima, naftom i naftnim derivatima, gumama i auto dijelovima.
 7. Sistem upravljanja kvalitetom i implementiranje zahtjeva standarda ISO 9001:2000 u "EPS LAŠTRO" d.o.o. Kreševo je certificiran u februaru 2005. god. Djelatnost preduzeća je proizvodnja ekspandiranih polistirena - stiropora.
 8. Sistem upravljanja kvalitetom i implementiranje zahtjeva standarda ISO 9001:2000 u ALBA Zenica je certificiran u septembru 2005. god. Djelatnost preduzeća je zbrinjavanje otpada, usluge čišćenja i zimskog održavanja gradskih prometnica, te prikupljanje i promet iskoristivim materijalima (papir, plastika, lim).
 9. Sistem upravljanja kvalitetom i implementiranje zahtjeva standarda ISO 9001:2000 u ITC Zenica je certificiran u septembru 2005. god. Djelatnost preduzeća je proizvodnja i montaža plastenika, montaža i servisiranje poljoprivrednih mašina i promet opremom za poljoprivredu.
 10. Sistem upravljanja kvalitetom i implementiranje zahtjeva standarda ISO 9001:2000 u FIS Vitez- PROIZVODNJA NAMJEŠTAJA je certificiran u junu 2006. god. Djelatnost preduzeća je proizvodnja i montaža namještaja od pločastih materijala.
 11. Sistem upravljanja kvalitetom i implementiranje zahtjeva standarda ISO 9001:2000 u EXPO-TRADE d.o.o. Brnjaci je certificiran u junu 2007. god. Djelatnost preduzeća je proizvodnja tapeciranog namještaja i promet namještajem.
 12. Dizajniranje sistema upravljanja kvalitetom i implementiranje zahtjeva standarda ISO 9001:2000 u MAKS Vitez je certificiran u julu 2007. god. Djelatnost preduzeća je proizvodnja i montaža aluminijske i PVC bravarije i hladno presane metalne galanterije.
 13. Dizajniranje sistema upravljanja kvalitetom i implementiranje zahtjeva standarda ISO 9001:2000 u ZENICATRANS- Prevoz putnika Zenica je certificiran u februaru 2008. god. Djelatnost preduzeća je prevoz putnika.
 14. Dizajniranje sistema upravljanja kvalitetom i implementiranje zahtjeva standarda ISO 9001:2000 u FTM d.o.o. Novi Travnik je certificiran u decembru 2008 god. Djelatnost preduzeća je proizvodnja i montaža aluminijske i PVC bravarije.
 15. Dizajniranje sistema upravljanja kvalitetom i implementiranje zahtjeva standarda ISO 9001:2000, te implementiranje HACCP sistema upravljanja sigurnošću hranom u DAMIREX d.o.o. Zenica je certificiran u oktobru 2008. god. Djelatnost preduzeća je proizvodnja šećera u kocki i bombona.
 16. Dopuna sistema upravljanja kvalitetom i implementiranje zahtjeva standarda ISO 9001:2000 za novu proizvodnu liniju i internu laboratoriju za ispitivanje kvaliteta ekspandiranog polistirena u preduzeću EPS LAŠTRO d.o.o. Kreševo je završena u martu 2008. godine.
 17. Dopuna sistema upravljanja kvalitetom i implementiranje zahtjeva standarda ISO 9001:2000 za Sektor trgovine naftom i naftnim derivatima, kao i robama široke potrošnje u ALMY d.o.o. Zenica je završen 2008. godine.
 18. Dopuna i revizija sistema upravljanja kvalitetom i implementiranje zahtjeva standarda ISO 9001:2008 u KRISTAL d.o.o. Vitez, te pripreme za stavljanje CE znaka na IZO staklo.
 19. Dizajniranje sistema upravljanja kvalitetom i implementiranje zahtjeva standarda ISO 9001:2008, sistema zaštite na radu i zaštite zdravlja radnika prema zahtjevima SCC i zahtjeva standarda ISO 3834 za zavarivačke poslove u RM-LH Zenica. Certifikaciju je izvršila certifikacija kuće TÜV NORD. Djelatnost preduzeća je proizvodnja i montaža cijevnih sistema i procesne opreme.
 20. Dizajniranje sistema upravljanja kvalitetom i implementiranje zahtjeva standarda ISO 9001:2008 u Nova trgovina-S d.o.o. iz Kaknja. Djelatnost preduzeća je promet građevinskim materijalom i promet i montaža predizolovanih cijevi (ISOPLUS sistem).
 21. Dizajniranje sistema upravljanja kvalitetom i implementiranje zahtjeva standarda ISO 9001:2008 u EZ d.o.o. Busovača koji je certificiran 2009. god. Djelatnost preduzeća je proizvodnja sredstava za ličnu i kućnu higijenu i PVC ambalaže.
 22. Dizajniranje sistema upravljanja kvalitetom i implementiranje zahtjeva standarda ISO 9001:2008 u općini Jajce koji je certificiran 2009. godine.
 23. Dizajniranje sistema upravljanja kvalitetom i implementiranje zahtjeva standarda ISO 9001:2008 u općini Ključ koji je certificiran 2009. godine.
 24. Revizija i dopuna sistema kvaliteta upravljanja kvalitetom prema zahtjevima standarda ISO 9001:2008 u poduzeću ČALTEX d.o.o. Kreševo. Djelatnost poduzeća je proizvodnja spužve i izrada proizvoda od spužve, te izrada tapeciranog namještaja.
 25. Dizajniranje sistema upravljanja kvalitetom i implementiranje zahtjeva standarda ISO 9001:2008 u preduzeću SAMOBORKA VATROSTALNA d.o.o. Busovača. Djelatnost preduzeća je proizvodnja građevinskih i vatrostalnih materijala i ugradnja vatrostalnih materijala.
 26. Dopuna i revizija sistema upravljanja kvalitetom i implementiranje zahtjeva standarda ISO 9001:2008 u preduzeću FTM Novi Travnik, te priprema za stavljanje CE znaka na PVC i Al prozore i vrata je izvršena 2010. god.
 27. Dopuna i revizija sistema upravljanja kvalitetom i implementiranje zahtjeva standarda ISO 9001:2008 u preduzeću MAKS Vitez, te priprema za stavljanje CE znaka na PVC i Al prozore i vrata je izvršena 2011. god..
 28. Dopuna i revizija sistema upravljanja kvalitetom i implementiranje zahtjeva standarda ISO 9001:2008 u preduzeću ITC d.o.o. Zenica, te integriranje sa standardom za okolinsko upravljanja ISO 14001. Djelatnost preduzeća je metaloprerada, montaža i servis poljoprivrednih mašina, instalacija sistema klimatizacije, grijanja i hlađenja, promet poljoprivrednom opremom. Certifikacija je izvršena 2012. god.
 29. Dizajniranje sistema upravljanja kvalitetom i implementiranje zahtjeva standarda ISO 9001:2008 u preduzeću GLOBEX d.o.o. Zenica. Djelatnost preduzeća je promet medicinskim sredstvima. Certifikacija je izvršena 2012. god.
 30. Dizajniranje sistema upravljanja kvalitetom i implementiranje zahtjeva standarda ISO 9001:2008 u preduzeću SELECTA d.o.o. Zenica, te pripreme za stavljanje CE znaka na PVC i Al prozore i vrata. Certifikacija je izvršena 2012. god.
 31. Dizajniranje sistema upravljanja kvalitetom i implementiranje zahtjeva standarda ISO 9001:2008 u preduzeću ALMY GRADNJA d.o.o. Zenica. Djelatnost preduzeća je izgradnja poslovnih i stambenih objekata.
 32. Priprema preduzeća KRISTAL d.o.o. Vitez za dobivanje CE znaka na proizvode od kaljenog stakla je izvršena 2013. god.
 33. Revizija integriranog sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjeva standarda ISO 9001:2008 i sistema za okolinsko upravljanja prema zahtjevima standarda ISO 14001, te usklađivanje sa organizacionim promjenama u preduzeću ITC d.o.o. Zenica izvršena je. 2013. god. Djelatnost preduzeća je metaloprerada, građevinski poslovi, montaža i servis poljoprivrednih mašina, instalacija sistema klimatizacije, grijanja i hlađenja, promet poljoprivrednim opremom.
 34. Integriranje HACCP u sistem kvaliteta za proizvodnju plastične ambalaže namijenjenih za prehrambenu industriju u EZ Busovača izvršena je 2013. god.
 35. Dizajniranje sistema upravljanja kvalitetom i implementiranje zahtjeva standarda ISO 9001:2008 u preduzeću RADIUS d.o.o. Zenica. Djelatnost preduzeća je pružanje usluga računovodstva, revizije i konsaltinga.
 36. Dizajniranje sistema upravljanja kvalitetom i implementiranje zahtjeva standarda ISO 9001:2008 u HO „MERHAMET“ MDD izvršena je 2013. god. Djelatnost organizacije je humanitarni rad.
 37. Dizajniranje sistema upravljanja kvalitetom i implementiranje zahtjeva standarda ISO 9001:2008 i standarda ISO 14001:2004 u preduzeću AHSUN d.o.o. Ilijaš koji je certificiran 2014. godine. Djelatnost preduzeća je reciklaža metalnih otpadaka i ostataka.
 38. Dizajniranje sistema okolinskog upravljanja prema zahtjevima standarda ISO 14001:2004 i integriranje u sistem upravljanja kvalitetom, te priprema za stavljanje CE znaka na proizvode od laminiranog i polukaljenog stakla u preduzeću KRISTAL d.o.o. Vitez izvršeno je 2014. godine.
 39. Dizajniranje sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima standarda ISO 9001:2015 u Fabriku građevinskih materijala FGM ALMY d.o.o. Zenica, te pripreme za stavljanje CE znaka na građevinske proizvode. Djelatnost fabrike je proizvodnja građevinskih materijala (malteri, boje za unutarnje i vanjske površine-fasadni sistemi i građevinska ljepila) i proizvodnja premaza na bazi rastvarača.
 40. Revizija integriranog sistema upravljanja i usklađivanje prema standardima ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 u preduzeću KRISTAL d.o.o. Vitez izvršeno je 2017. god.
 41. Dizajniranje sistema upravljanja kvalitetom i implementiranje zahtjeva standarda ISO 9001:2015 u preduzeću CHRONOS d.o.o. Zenica je u toku. Djelatnost preduzeća su računovodstvene i revizorske usluge kao i promet medicinskim sredstvima.
 42. Revizija integriranog sistema upravljanja i usklađivanje prema standardima ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 u preduzeću AHSUN d.o.o. Ilijaš je u toku. Djelatnost preduzeća je reciklaža metalnih otpadaka i ostataka.

U skoro svim organizacijama smo proveli obuku internih auditora i menadžera kvaliteta.

Sve organizacije koje smo pripremali za certificiranje/akreditiranje su uspješno prošle audit prilikom prvog dolaska auditora u certifikacijski audit.

U konsultantski tim prema potrebi angažiramo stručne vanjske saradnike, zavisno od djelatnosti organizacije koju pripremamo za certificiranje. 

Velikom broju naših klijenata smo pomogli kod izrade aplikacije i tako im osigurali finansijsku podršku iz različitih domaćih i međunarodnih fondova.