Šta trebam znati za polaganje A1 certifikata?

Kurs njemačkog jezika A 1 nivo je prilagođen tako da se tačno odredi šta kandidat koji ga završi treba da zna. Najkraće rečeno, ako znate njemački A 1 nivo, Vi razumijete i možete da odgovorite na jednostavna pitanja koja se tiču nečega što Vam je blisko. To zapravo znači da, recimo znate da se predstavite pred osobom kojoj je njemački jezik maternji, odgovorite na njeno pitanje iz koje zemlje dolazite, koliko godina imate, da li ste udati ili oženjeni, kao i na druga slična pitanja. Uz to, trebalo bi i da ste upoznati sa abecedom i da znate da napišete najjednostavnije reči koje se često koriste u ovom jeziku. Kako je ovo praktično prvi nivo učenja jezika, sasvim je jasno da se od polaznika koji završi kurs njemačkog A 1 nivo očekuju samo najosnovnija znanja u svakom smislu

Dakle, ono što polaznik treba da zna prilikom polaganja A1 certifikata je sljedeće:

  • osnove gramatike i pravopisa
  • čitanje jednostavnog teksta
  • predstaviti se i reći nekoliko rečenica o sebi
  • razumjeti kratke i jednostavne razgovore iz svakodnevnici
  • postavljati jednostavna pitanja i odgovoriti na nečija pitanja
  • popunjavanje formulara
  • razumjeti brojeve, vrijeme i cijene
  • pisanje kratkog teksta na određenu temu