KURSEVI NJEMAČKOG JEZIKA

Za obuku iz njemačkog jezika Škola Stranih Jezika kreirala je 10 zasebnih komunikacionih kurseva. Svi komunikacioni kursevi su standardizovani, te su svojom organizacijom i izborom literature u skladu sa zajedničkim Europskim Referentnim Okvirom za Jezike (Common European Framework of Reference for Languages – CEFR), a određeni kursevi koji pokrivaju određene leksičke i gramatičke sadržaje, te vježbaju određene stepene jezičkih vještina (čitanje, pisanje, slušanje i pričanje) nude i pripremu za polaganje određenih ispita iz njemačkog jezika u Goethe institutu u Sarajevu, koje priznaju univerziteti, poslodavci, te nadležni organi za edukaciju u mnogim zemljama.


Početnici
I Komunikacioni kursMENSCHENA1.1
A 1
II Komunikacioni kursMENSCHENA1.2
Samostalni korisniciIII Komunikacioni kursMENSCHENA2.1A 2
IV Komunikacioni kursMENSCHENA2.2
V Komunikacioni kursMENSCHENB1.1B 1
VI Komunikacioni kursMENSCHENB1.2
VII Komunikacioni kursSICHERB2.1B 2
VIII Komunikacioni kursSICHERB2.2

Kompetentna jezička primjena
IX Komunikacioni kursZIELC1.1C 1
X Komunikacioni kursZIELC1.2

Predavači su diplomirani profesori stranih jezika, s dugogodišnjim iskustvom u oblasti edukacije. Kurs organiziramo za grupe od 8 do 14 polaznika. Upis je tri puta godišnje: u martu, septembru i decembru. Svaki kurs traje 12 sedmica, a predavanja su dva puta sedmično po dva sata. Kandidati se prijavljuju lično u BHM-u, ulica Štrosmajerova 11, telefonom 032/440-080 ili putem online prijave na stranici. Obavijest o početku kursa i o rasporedu časova kandidat dobija telefonom.

Za polaznike koji imaju predznanje njemačkog jezika organiziramo intervju radi određivanja optimalnog nivoa koji će pohađati.

Metoda rada: učionica je opremljena potrebnim učilima i prilagođena komunikacionom metodu obuke. Predavač vodi računa da je svaki polaznik potpuno aktivan na času. Pored proučavanja leksike, sintakse i pravopisa njemačkog jezika velika pažnja je posvećena izgovoru, a posebno stjecanju vještine konverzacije.

Literatura: polaznici literaturu nabavljaju individualno ili u organizaciji škole.

Ispit i certifikat: na kraju kursa polaznici polažu pismeni i usmeni ispit. Ovi certifikati su verifikovani od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona.

MENSCHEN /A1.1

Elementarna jezička primjena A1.1

Može razumjeti i primijeniti poznate, svakodnevne izraze i sasvim jednostavne rečenice čiji je cilj zadovoljavanje konkretnih potreba.

Može predstaviti sebe i druge, i drugim ljudima postavi pitanja o njima – npr. gdje stanuju, kakve ljude poznaju ili kakve svari imaju – i odgovoriti na pitanja ove vrste.

U stanju je sporazumjeti se na jednostavan način, ako sagovornica ili sagovornik polako i jasno govore i ako su spremni da pomognu

Elementare Sprachverwendung A1.1

Kann vertraute, alltägliche Ausdrücke und ganz einfache Sätze verstehen und verwenden, die auf die Befriedigung konkreter Bedürfnisse zielen.

Kann sich und andere vorstellen und anderen Leuten Fragen zu ihrer Person stellen – z. B. wo sie wohnen, was für Leute sie kennen oder was für Dinge sie haben – und kann auf Fragen dieser Art Antwort geben.

Kann sich auf einfache Art verständigen, wenn die Gesprächspartnerinnen oder Gesprächspartner langsam und deutlich sprechen und bereit sind zu helfen.

MENSCHEN /A1.2

Elementarna jezička primjena A1.2

Može razumjeti i primijeniti poznate, svakodnevne izraze i sasvim jednostavne rečenice čiji je cilj zadovoljavanje konkretnih potreba.

Može predstaviti sebe i druge, i drugim ljudima postavi pitanja o njima – npr. gdje stanuju, kakve ljude poznaju ili kakve svari imaju – i odgovoriti na pitanja ove vrste.

U stanju je sporazumjeti se na jednostavan način, ako sagovornica ili sagovornik polako i jasno govore i ako su spremni da pomognu

Elementare Sprachverwendung A1.2

Kann vertraute, alltägliche Ausdrücke und ganz einfache Sätze verstehen und verwenden, die auf die Befriedigung konkreter Bedürfnisse zielen.

Kann sich und andere vorstellen und anderen Leuten Fragen zu ihrer Person stellen – z. B. wo sie wohnen, was für Leute sie kennen oder was für Dinge sie haben – und kann auf Fragen dieser Art Antwort geben.

Kann sich auf einfache Art verständigen, wenn die Gesprächspartnerinnen oder Gesprächspartner langsam und deutlich sprechen und bereit sind zu helfen.

MENSCHEN /A2.1

Elementarna jezička primjena A2.1

Može razumjeti rečenice i izraze koji se često upotrebljavaju, a koji su povezani sa oblastima neposrednog značenja (npr. informacije o osobi i porodici, kupovina, posao, bliža okolina).

Može se sporazumjeti u jednostavnim, rutinskim situacijama, u kojima se radi o jednostavnoj i direktnoj razmjeni informacija o poznatim i uobičajenim stvarima.

U stanju je uz pomoć jednostavnih sredstava opisati vlastito porijeklo i obrazovanje, neposrednu okolinu i stvari u vezi sa neposrednim potrebama.

Elementare Sprachverwendung A2.1

Kann Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke verstehen, die mit Bereichen von ganz unmittelbarer Bedeutung zusammenhängen (z. B. Informationen zur Person und zur Familie, Einkaufen, Arbeit, nähere Umgebung).

Kann sich in einfachen, routinemäßigen Situationen verständigen, in denen es um einen einfachen und direkten Austausch von Informationen über vertraute und geläufige Dinge geht.

Kann mit einfachen Mitteln die eigene Herkunft und Ausbildung, die direkte Umgebung und Dinge im Zusammenhang mit unmittelbaren Bedürfnissen beschreiben.

MENSCHEN /A2.2

Elementarna jezička primjena A2.2

Može razumjeti rečenice i izraze koji se često upotrebljavaju, a koji su povezani sa oblastima neposrednog značenja (npr. informacije o osobi i porodici, kupovina, posao, bliža okolina).

Može se sporazumjeti u jednostavnim, rutinskim situacijama, u kojima se radi o jednostavnoj i direktnoj razmjeni informacija o poznatim i uobičajenim stvarima.

U stanju je uz pomoć jednostavnih sredstava opisati vlastito porijeklo i obrazovanje, neposrednu okolinu i stvari u vezi sa neposrednim potrebama.

Elementare Sprachverwendung A2.2

Kann Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke verstehen, die mit Bereichen von ganz unmittelbarer Bedeutung zusammenhängen (z. B. Informationen zur Person und zur Familie, Einkaufen, Arbeit, nähere Umgebung).

Kann sich in einfachen, routinemäßigen Situationen verständigen, in denen es um einen einfachen und direkten Austausch von Informationen über vertraute und geläufige Dinge geht.

Kann mit einfachen Mitteln die eigene Herkunft und Ausbildung, die direkte Umgebung und Dinge im Zusammenhang mit unmittelbaren Bedürfnissen beschreiben.

MENSCHEN /B1.1

Samostalna jezička primjena B1.1

Može razumjeti glavne tačke kada se koristi jasan standardni jezik i kada se radi o poznatim stvarima u poslu, iz škole, o stvarima vezanim za slobodne aktivnosti itd. Može savladati najveći broj situacija s kojima se susreće na putovanjima u govornom području.

Može se jednostavno i povezano izjasniti o poznatim i ličnim sferama interesovanja.

Može izvještavati o iskustvima i događajima, opisati snove, nade i ciljeve i dati kratka obrazloženja i objašnjenja o planovima i stajalištima.

Selbstständige Sprachverwendung B1.1

Kann die Hauptpunkte verstehen, wenn klare Standardsprache verwendet wird und wenn es um vertraute Dinge aus Arbeit, Schule, Freizeit usw. geht.

Kann die meisten Situationen bewältigen, denen man auf Reisen im Sprachgebiet begegnet.

Kann sich einfach und zusammenhängend über vertraute Themen und persönliche Interessengebiete äußern.

Kann über Erfahrungen und Ereignisse berichten, Träume, Hoffnungen und Ziele beschreiben und zu Plänen und Ansichten kurze Begründungen oder Erklärungen geben.

MENSCHEN /B1.2

Samostalna jezička primjena B1.2

Može razumjeti glavne tačke kada se koristi jasan standardni jezik i kada se radi o poznatim stvarima u poslu, iz škole, o stvarima vezanim za slobodne aktivnosti itd. Može savladati najveći broj situacija s kojima se susreće na putovanjima u govornom području.

Može se jednostavno i povezano izjasniti o poznatim i ličnim sferama interesovanja.

Može izvještavati o iskustvima i događajima, opisati snove, nade i ciljeve i dati kratka obrazloženja i objašnjenja o planovima i stajalištima.

Selbstständige Sprachverwendung B1.2

Kann die Hauptpunkte verstehen, wenn klare Standardsprache verwendet wird und wenn es um vertraute Dinge aus Arbeit, Schule, Freizeit usw. geht.

Kann die meisten Situationen bewältigen, denen man auf Reisen im Sprachgebiet begegnet.

Kann sich einfach und zusammenhängend über vertraute Themen und persönliche Interessengebiete äußern.

Kann über Erfahrungen und Ereignisse berichten, Träume, Hoffnungen und Ziele beschreiben und zu Plänen und Ansichten kurze Begründungen oder Erklärungen geben.

SICHER /B2.1

Samostalna jezička primjena B2.1

Može razumjeti glavne sadržaje kompleksnih tekstova o konkretnim i apstraktnim temama, te također razumije stručne diskusije iz sopstvene stručne oblasti.

Može se sporazumijevati spontano i tečno tako da je moguć normalan razgovor sa osobama čiji je maternji jezik njemački bez većih napora na obje strane.

Može se u širokom tematskom spektru jasno i detaljno izražavati, objasniti stav o aktuelnom pitanju i navesti prednosti i mane različitih mogućnosti.

Selbstständige Sprachverwendung B2.1

Kann die Hauptinhalte komplexer Texte zu konkreten und abstrakten Themen verstehen; versteht im eigenen Spezialgebiet auch Fachdiskussionen.

Kann sich so spontan und fließend verständigen, dass ein normales Gespräch mit Muttersprachlern ohne größere Anstrengung auf beiden Seiten gut möglich ist.

Kann sich zu einem breiten Themenspektrum klar und detailliert ausdrücken, einen Standpunkt zu einer aktuellen Frage erläutern und die Vor- und Nachteile verschiedener Möglichkeiten angeben.

SICHER /B2.2

Samostalna jezička primjena B2.2

Može razumjeti glavne sadržaje kompleksnih tekstova o konkretnim i apstraktnim temama, te također razumije stručne diskusije iz sopstvene stručne oblasti.

Može se sporazumijevati spontano i tečno tako da je moguć normalan razgovor sa osobama čiji je maternji jezik njemački bez većih napora na obje strane.

Može se u širokom tematskom spektru jasno i detaljno izražavati, objasniti stav o aktuelnom pitanju i navesti prednosti i mane različitih mogućnosti.

Selbstständige Sprachverwendung B2.2

Kann die Hauptinhalte komplexer Texte zu konkreten und abstrakten Themen verstehen; versteht im eigenen Spezialgebiet auch Fachdiskussionen.

Kann sich so spontan und fließend verständigen, dass ein normales Gespräch mit Muttersprachlern ohne größere Anstrengung auf beiden Seiten gut möglich ist.

Kann sich zu einem breiten Themenspektrum klar und detailliert ausdrücken, einen Standpunkt zu einer aktuellen Frage erläutern und die Vor- und Nachteile verschiedener Möglichkeiten angeben.

ZIEL /C1.1

Kompetentna jezička primjena C1.1

Može razumjeti širok spektar zahtjevnih i dužih tekstova i također shvatiti implicitna značenja u njima.

Može se izražavati spontano i tečno, bez česte i uočljive potrebe za traženjem odgovarajućih riječi. U stanju je da u društvenom i profesionalnom životu ili tokom obrazovanja i studija jezik koristi djelotvorno i fleksibilno.

Može se jasno, strukturirano i opširno izjasniti o kompleksnim pitanjima i pri tom primjereno primijeniti različita sredstva u svrhu povezivanja teksta.

Kompetente Sprachverwendung C1.1

Kann ein breites Spektrum anspruchsvoller, längerer Texte verstehen und auch implizite Bedeutungen erfassen.

Kann sich spontan und fließend ausdrücken, ohne öfter deutlich erkennbar nach Worten suchen zu müssen. Kann die Sprache im gesellschaftlichen und beruflichen Leben oder in Ausbildung und Studium wirksam und flexibel gebrauchen.

Kann sich klar, strukturiert und ausführlich zu komplexen Sachverhalten äußern und dabei verschiedene Mittel zur Textverknüpfung angemessen verwenden.

ZIEL /C1.2

Kompetentna jezička primjena C1.2

Može razumjeti širok spektar zahtjevnih i dužih tekstova i također shvatiti implicitna značenja u njima.

Može se izražavati spontano i tečno, bez česte i uočljive potrebe za traženjem odgovarajućih riječi. U stanju je da u društvenom i profesionalnom životu ili tokom obrazovanja i studija jezik koristi djelotvorno i fleksibilno.

Može se jasno, strukturirano i opširno izjasniti o kompleksnim pitanjima i pri tom primjereno primijeniti različita sredstva u svrhu povezivanja teksta.

Kompetente Sprachverwendung C1.2

Kann ein breites Spektrum anspruchsvoller, längerer Texte verstehen und auch implizite Bedeutungen erfassen.

Kann sich spontan und fließend ausdrücken, ohne öfter deutlich erkennbar nach Worten suchen zu müssen. Kann die Sprache im gesellschaftlichen und beruflichen Leben oder in Ausbildung und Studium wirksam und flexibel gebrauchen.

Kann sich klar, strukturiert und ausführlich zu komplexen Sachverhalten äußern und dabei verschiedene Mittel zur Textverknüpfung angemessen verwenden.